Tiếng Việt    Tiếng Anh

TRỤ SỞ CHÍNH CEVT  Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội  

  • Email : cevtcevt@gmail.com
  •               hongnamle54@gmail.com
  • Tel :  0084-436342875
  • GĐ T.s Le Hong Nam 0084-983925989, 0084-916530498

VPGD : Nhà H - Đền Lừ I, P. Hoàng văn Thụ, Q. Hoàng mai - Hà Nội

  • Fax : 0084-436340503 - Tel: 0436340557
  • E-Mail : kd.cevt@gmail.com,cevtcevt@gmail.com